Blog

Inwestycja budowlana

Co zrobić, by zapewnić ukończenie inwestycji budowlanej w zamierzonym czasie?

Inwestycja budowlana powinna być realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem – wówczas nie ma ryzyka, że prace ukończą się później niż w zamierzonym terminie. Kluczowa jest także ciągłość dostaw materiałów budowlanych oraz zatrudnienie firmy, która dysponuje odpowiednią liczbą pracowników, aby móc wywiązać się z ciążących na inwestorze terminach.

Czytaj więcej

architekci trzymający plany

Jakie standardy powinna spełniać nowoczesna hala przemysłowa?

Prowadzenie biznesu wymaga dysponowania odpowiednim obiektem, który będzie dopasowany do branży, w jakiej funkcjonuje firma oraz jej wielkości. W przypadku produkcji, magazynowania i spedycji, a także działalności handlowej lub usługowej często niezbędne są budynki o sporej powierzchni użytkowej, a także znacznej wysokości, pozwalającej na zgromadzenie potrzebnych maszyn oraz urządzeń czy składowanie wystarczającej ilości koniecznych towarów. Sposobem na pozyskanie przestrzeni umożliwiającej wykonywanie poszczególnych zadań jest zaprojektowanie oraz budowa hali przemysłowej w wybranej technologii, a także wyposażenie jej we właściwą infrastrukturę. Przekonajmy się, jakie są możliwości w tym obszarze.

Czytaj więcej