Co zrobić, by zapewnić ukończenie inwestycji budowlanej w zamierzonym czasie?

Inwestycja budowlana powinna być realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem – wówczas nie ma ryzyka, że prace ukończą się później niż w zamierzonym terminie. Kluczowa jest także ciągłość dostaw materiałów budowlanych oraz zatrudnienie firmy, która dysponuje odpowiednią liczbą pracowników, aby móc wywiązać się z ciążących na inwestorze terminach.

Im większa powierzchnia użytkowa budynku, tym bardziej napięty jest harmonogram, a prace stają się bardziej czasochłonne. Potrzebna jest także większa ilość materiałów. Aby inwestycja budowlana została zakończona w ustalonym czasie, wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia muszą pilnować terminów. Mowa o wykonawcach, dostawcach materiałów i osobach odpowiedzialnych za prowadzenie robót.

Etapy procesu inwestycyjnego

Każdy proces inwestycyjny można podzielić na 4 podstawowe etapy. Są to:

  • Opracowywanie projektu
  • Załatwianie formalności
  • Realizacja prac budowlanych
  • Oddanie budynku do użytkowania

Aby uniknąć opóźnień, poszczególne etapy inwestycji powinny zostać zrealizowane w ustalonym terminie. Każde przedsięwzięcie budowlane jest skomplikowanym i wieloetapowym procesem, dlatego kluczowe jest określenie ram czasowych. Bardzo wiele zależy od potrzebnych pozwoleń administracyjnych i czasu oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji, co również trzeba uwzględnić przy opracowywaniu harmonogramu. Korzystnym rozwiązaniem dla inwestora jest zatrudnienie generalnego wykonawcy i zawarcie umowy o realizację prac wraz z określeniem obowiązujących terminów.

Tak naprawdę sukces przedsięwzięcia budowlanego zależny jest od terminowego wywiązywania się z poszczególnych etapów, ponieważ wszelkie opóźnienia wpływają na kolejne prace i etapy budowy. Inwestycja budowlana jest bowiem ciągiem następujących po sobie współzależnych czynności i działań.