Jakie standardy powinna spełniać nowoczesna hala przemysłowa?

Prowadzenie biznesu wymaga dysponowania odpowiednim obiektem, który będzie dopasowany do branży, w jakiej funkcjonuje firma oraz jej wielkości. W przypadku produkcji, magazynowania i spedycji, a także działalności handlowej lub usługowej często niezbędne są budynki o sporej powierzchni użytkowej, a także znacznej wysokości, pozwalającej na zgromadzenie potrzebnych maszyn oraz urządzeń czy składowanie wystarczającej ilości koniecznych towarów. Sposobem na pozyskanie przestrzeni umożliwiającej wykonywanie poszczególnych zadań jest zaprojektowanie oraz budowa hali przemysłowej w wybranej technologii, a także wyposażenie jej we właściwą infrastrukturę. Przekonajmy się, jakie są możliwości w tym obszarze.

Wybór technologii budowy hali przemysłowej

Budynki przeznaczone do działalności przemysłowej z reguły mają znaczną kubaturę, ponieważ muszą dostarczyć dużo miejsca dla używanych maszyn i urządzeń oraz niezbędnych instalacji. Obiekty tego typu są na ogół projektowane jako hale w technologii żelbetowej albo hale stalowe. W pierwszym przypadku konstrukcja obiektu bazuje na betonowych słupach opartych na stopach fundamentowych umieszczanych na podłożu o odpowiedniej nośności, która może być zwiększana przez zagęszczanie lub np. palowanie. W halach, gdzie ściany zewnętrzne mają być również wykonane w technice murowanej, konieczne będą też ławy fundamentowe. Podstawowe elementy hali tego typu to zwykle prefabrykaty żelbetowe – słupy nośne, dźwigary oraz płyty układane jako stropy, a nierzadko także ściany zewnętrzne. Podczas budowy hali stalowej również korzysta się ze stóp fundamentowych, natomiast cała struktura nośna, słupy, rygle dachowe, belki oraz stężenia powstają ze specjalnych kształtowników stalowych, a w niektórych przypadkach są wykonywane jako ażurowe kratownice z rur. W tej technologii na ogół stosuje się ściany zewnętrzne oraz pokrycie dachowe z płyt warstwowych, tj. elementów składających się z dwóch warstw ocynkowanej i lakierowanej blachy stalowej, między którymi znajduje się wełna mineralna lub pianka poliuretanowa.

Istotne elementy hali przemysłowej

Konstrukcja hali niezależnie od użytej technologii powinna umożliwiać odpowiednie zagospodarowanie dostępnej przestrzeni. W halach żelbetowych nawet przy zastosowaniu konstrukcji sprężonych odstępy między słupami będą mniejsze niż przy użyciu stali. Większość budynków przemysłowych służy do ustawiania maszyn lub całych linii technologicznych o dużej masie, które podczas pracy mogą generować spore drgania oraz w znacznym stopniu obciążać podłoże. W obiektach tego rodzaju konieczne będzie więc zwykle wykonanie prawidłowo dobranych fundamentów pod urządzenia, które zostaną w nich zainstalowane. Równie istotne okaże się przygotowanie posadzki przemysłowej o właściwej wytrzymałości oraz strukturze powierzchni odpowiadającej występującym obciążeniom, a także oddziałującym czynnikom fizycznym i chemicznym np. wysokiej temperaturze, wilgotności czy narażeniu na ścieranie. Projekt obiektu musi też zakładać właściwe doświetlenie powierzchni użytkowej – w grę wchodzą zarówno okna umieszczane w ścianach zewnętrznych, jak i specjalne świetliki dachowe. Potrzebne będzie też doprowadzenie niezbędnych mediów: wody, kanalizacji oraz prądu o odpowiednich parametrach.

Wyposażenie hali przemysłowej

Każda hala przemysłowa musi być wyposażona w odpowiednią infrastrukturę pozwalającą na korzystanie w niej z niezbędnych maszyn i urządzeń. Do podstawowych instalacji należy z reguły wentylacja mechaniczna, nierzadko łączona z systemem odpylającym lub kontrolującym wilgotność powietrza. Nie obejdzie się też bez ogrzewania – zwykle nadmuchowego lub wykorzystującego promieniowanie podczerwone, a w mniejszych obiektach także klasycznych grzejników wodnych. Konieczny będzie też system oświetlenia gwarantujący właściwe natężenie światła w zależności od charakteru prowadzonej działalności. Do istotnych elementów zalicza się system oddymiania oraz sygnalizacji pożaru, a często także dopasowane do stosowanych technologii stałe urządzenia gaśnicze.